Vinasun Taxi Bình Thuận

0252.3.888.888

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Bình Thuận

0252.3.814.814

Taxi Duy Sang

0252.3.833.833

Taxi Lagi Tourist

0252.3.841.841

Taxi Mai Linh Bình Thuận

0252.38.38.38.38; 0252.3.89.89.89

Sun Taxi Phan Thiết

0252.3.66.77.88