Taxi Hoàng Lâm Ninh Thuận

0259 3 779 779

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Asia – Phan Rang

0259 35 35 35 35

Taxi Phan Rang

0259 3 62 62 62

Taxi Sun – Phan Rang

0259 3 85 85 85