Taxi Xuân Thành

0229.3.68.68.68

Facebook https://www.facebook.com/TaxiXuanThanhNinhBinh/

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Hoa Lư

0229.2.211.444

Taxi Mai Linh Ninh Bình

0229.6.25.25.25; 0229.6.251.888

Taxi Minh Long

0229.3.88.11.22

Taxi Nguyên Minh

0229 3 86 86 86

Taxi Ninh Bình

0229.3.633.788

Taxi Thùy Dương

0229.3.72.72.72