Taxi Thừa Thiên Huế

0234.3.81.81.81

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Đông Ba

0234.3.84.84.84

Taxi GILI

0234.3.82.82.82

Taxi Hoàng Sa

0234.3.75.75.75

Taxi Hương Giang

0234.3.78.78.78

Taxi Mai Linh Thừa Thiên – Huế

0234.3.89.89.89; 0234.3.82.47.47

Taxi Phú Xuân

0234.3.87.87.87

Taxi Thành Công

0234.3.57.57.57

Taxi Thành Đô

0234.3.85.85.85

Taxi Thành Hưng

0234.3.863.863

Taxi Thành Lợi

0234.3.845.845

Taxi Vàng

0234.3.79.79.79