Taxi Thảo Lâm

0207.3.898.898

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Đức Thu

0207.3.871.871

Taxi Hoàng Ngân

0207.3.89.89.89

Taxi Tâm Đức

0207.3.926.926

Taxi Thành Tín

0207.3.827.827

Taxi Trang Vinh

0207.3.811.811

Taxi Trung Á

0207.3.819.819