Taxi Thành Hưng

0234.3.863.863

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Đông Ba

0234.3.84.84.84

Taxi GILI

0234.3.82.82.82

Taxi Hoàng Sa

0234.3.75.75.75

Taxi Hương Giang

0234.3.78.78.78

Taxi Mai Linh Thừa Thiên – Huế

0234.3.89.89.89; 0234.3.82.47.47

Taxi Phú Xuân

0234.3.87.87.87

Taxi Thành Công

0234.3.57.57.57

Taxi Thành Đô

0234.3.85.85.85

Taxi Thành Lợi

0234.3.845.845

Taxi Vàng

0234.3.79.79.79