Taxi tải Thuận Thành

0236.3.23.23.23

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Sông Hàn

0236.3.72.72.72

Taxi tải Hoàng Gia Vận

0236.3.502.218; 0934.88.33.56

Taxi Tiên Sa

0236.3.79.79.79

VinaSun Green Taxi

0236.3.68.68.68