Taxi tải Thành Nam

0982.503.062;0915.456.887

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi An Bình Tâm

0238.3.828.828

Taxi Mekong

0238.3.93.93.93

Taxi Thanh Chương

0238.3.87.87.87

Taxi Thành Vinh

0238.8.500.909

Taxi Vạn Xuân

0238.3.98.98.98

Taxi Vinaxu

0238.3.699.699

Taxi Vinh

0238.3.84.84.84