Taxi Sông Trà

0227.3.64.64.64

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Hoàng Hà

0227.3.842.842;0227.3.73.73.73;0227.3.846.846

Taxi Hoàng Lê

0227.3.68.68.68

Taxi Minh Đức

0227.3.839.505

Taxi Thiên Bình

0227.3.645.645

Taxi Tiến Đạt

0227.3.831.946