Taxi Rạng Đông

0237.2.85.85.85

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi 36

0237.8.86.86.86

Taxi Bắc Trung Nam

0237.3.888.999

Taxi Đức Minh

0237.3.866.866

Taxi Hải Dương

0237.3.93.93.93

Taxi Linh Thông

0237.3.778.778; 0237.3.82.82.82

Taxi MeKong

0237.3.828.828