Taxi Mai Linh Quảng Ngãi

0255.3.83.83.83; 0255.3.63.63.63

Địa chỉ: số 28 Hà Huy Tập, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng ngãi

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Mạnh Thủy

0255.3.630.630

Taxi Suntaxi (Sun taxi)

0255.35.35.35.35