Taxi Mai Linh Khánh Hòa

0258.38.38.38.38

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Airport

0258.3.528.528;0258.62.62.62.62

Taxi Emasco

0258.3.51.51.51;0258.3.521.521

Taxi Nha Trang (Nha Trang Taxi)

0258.3.81.81.81; 0258.3.511.511; 0258.3.824.000

Taxi Quốc Tế

028.3.52.52.52

Taxi Thành Hưng

0258.3.822.822

Taxi Thiên An

0258.3.88.99.88

Taxi Trầm Hương

0258.6.25.25.25

Taxi Vĩnh Tuấn

0258.3.529.529