Taxi Lam Hồng

0239.3.777.888

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Mai Linh Hà Tĩnh

0239.3.722.722;0239.3.89.89.89

Taxi Phú Thành

0239.3.88.77.88

Taxi Rồng Việt

0239.3.883.883

Taxi Mekong Hà Tĩnh

0239.3.65.65.65