Taxi Hải Yến

0214.3.835.835

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Hiếu Hồng

0214.3.860.860

Taxi Hoàng Hợp

0214.3.843.843

Taxi Hùng Vương

0214.3.855.855

Taxi tải Lào Cai

0214.3.656.656

Taxi Tây Bắc Sapa

0214 3 620 620

Taxi Thành Công

0214.3.685.685

Taxi Thiên Hải

0214.3.68.68.68

Taxi Văn Ngọc

0214.3.758.758