TAXI 87

0212.3.87.87.87

Các hãng taxi cùng tỉnh thành
Taxi Đức Tài

0212.3.756.756

Taxi Hương Sen

0212.3.567.567

Taxi Nhất Sơn

0212.3.789.789

Taxi Sao Xanh

0212 6 26 26 26

Taxi Xanh

0212.3.83.83.83